Preview Mode Links will not work in preview mode

TittyMag's Sweet Sixteen


Mar 6, 2020

Van Louise Bourgeois tot Iris Kensmil. Cathelijne Blok spreekt drie teamleden van The TittyMag over een aantal bijzondere werken - gemaakt door vrxuwen - in de vaste tentoonstelling van het Kunstmuseum Den Haag. Wat vinden zij van de titel 'feministische kunstenaar'? En kun je écht zien dat de werken door een vrxuw zijn gemaakt? Luister nu naar "Onze Vrouwen"!